Ademtips

  • Ademadvies bij spanning of onrustVecht niet tegen de spanning, dit doet spanning toenemen.  Aanvaard eerst: “Oké, ik voel me nu gespannen, dat mag” . Plaats dan de voeten goed stevig op de grond;  leg de handen tegen de onderbuik en adem iets langzamer en dieper in naar je handen en voeten toe (buik wordt groter) – en adem uit  (buik wordt kleiner) – waarbij je de inademing en uitademing ongeveer even lang duren.  Adem in en uit via neus ofwel adem in en uit via de mond (dus niet wisselen – dezelfde ademopening gebruiken houdt makkelijker de natuurlijke verhouding zuurstof / CO2 in het bloed in evenwicht). 10 ademhalingen.
  • Dit kan ook helpen: ga bewust een 5-tal tellen je lichaam en spieren nog méér opspannen.  Voel hoe gespannen alles voelt en hoe lastig dit is om goed te ademen. Dan ga je 2x lang uitademen waarbij je de opzettelijk gezette spierspanning los laat.  Dan ademen je 10 x rustig in en uit in en uit waarbij je de middenrifademhaling toepast (zoals in punt hierboven).  Voel daarna hoe dit voelt.
  •  Ademadvies bij moeilijk inslapen of doorslapen: adem rustig in en uit op het woord ont-span.  Dus inademen = oooonnnntttt……../////  uitademen = ssspppaaaannn. Blijf dit innerlijk herhalen op het ritme van de adem.  De aandacht zal afdwalen, maar herbegin gewoon telkens weer. Kan extra helpen: bij iedere uitademing denk je dat het lichaam een aantal kilo’s zwaarder wordt en steeds dieper in de matras zakt.  Of houdt een beeld uit de natuur of een beeld dat jou rust geeft voor ogen.
  • Heb je een specifieke vraag?  Stel ze en vraag een (gratis) ademtip!!!
  • meer tips vind je op www.123ademen.nl

Het leven lijkt soms een wispelturig gebeuren van voorspoed en tegenspoed.  Inderdaad, veel gebeurtenissen kunnen we niet kiezen.  Maar we hebben wél een keuze hóe we met de gebeurtenis – met de ervaring – omgaan.  Twee belangrijke hulpmiddelen hiertoe zijn de aandacht en de ademhaling.

Aandacht wil zeggen: op welke manier dénk ik: over mezelf / over een ervaring?  Ben ik kritisch? Twijfel ik vaak of ik het wel goed genoeg doe?  Ben ik bang voor gedachten die soms opkomen? Deze tip kan al helpen: bekritiseer jezelf niet; maar bemoedig en waardeer jezelf.  Ieder wijs mens heeft eerst veel fouten gemaakt.  Haal uit een ervaring iets positiefs wat je kan leren en laat de ervaring dan zoveel mogelijk los.

Ademhaling: onze ademhaling is een levensnoodzakelijk, natuurlijk gebeuren. Vaak echter wordt de ademhaling verstoord: ze wordt vastgehouden, of men ademt even niet, of men ademt snel en oppervlakkig … Wanneer we bewuster onze ademhaling gebruiken heeft dit een rechtstreekse invloed  op de manier waarop we de gebeurtenissen ervaren en verwerken. Geef ademruimte aan je gevoelens en emoties; blok ze niet langer af door hoog, snel of beperkt te ademen!  Een harmoniserende ademhaling – zoals je die aangereikt krijgt tijdens een begeleide ademsessie – helpt direct om vrijer, lichter en met meer inzicht de levenservaringen te ‘verteren’. 

Ademen is een gereedschap dat altijd ter beschikking staat om je te helpen op jouw levenspad!   Harmoniserend ademen is een geestrijk geschenk voor ieder die wil leven in joy en vrijheid!